Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Zarządzenie nr 25/20

Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

z 16 marca 2020 r.

 

                                   Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.365) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

 

  zarządzam:

§1

Wstrzymanie od 16 marca 2020 r.  do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl. Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-krk.

 

§2

Sporządzenie listy spraw odwołanych w Sądzie Okręgowym w Płocku i zamieszczenie jej na stronie internetowej z podziałem na wydziały sądu.

§3

W związku z ograniczeniem pracy Biura Podawczego możliwość składania pism kierowanych do sądu do specjalnej skrzynki umieszczonej w holu sądu. Odbiór pism nie będzie potwierdzony w chwili złożenia.

 

 

                                                                           Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                   Jarosław   Pejta

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d