Usługa ochrony mienia na terenie budowy Sądu Rejonowego w Płocku od dnia 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.” – OG-27-10/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4 ogłasza
 
POSTĘPOWANIE


na usługę społeczną o wartości szacunkowej poniżej 750.000 euro na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 j.t.) na:

„Usługę ochrony mienia na terenie budowy Sądu Rejonowego w Płocku od dnia 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.” – OG-27-10/18

 
Określenie przedmiotu zamówienia:

    całodobowa ochrona mienia na terenie obiektu budowy Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. 8 Artylerii Lekkiej ( pow. działki 1,1804 ha);
    podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu;
    podejmowanie działań przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z w/w zdarzeń;
    niedopuszczenie do wstępu na teren budowy osób nieuprawnionych;
    reakcja grupy interwencyjnej w przypadku zaistnienia zagrożenia na chronionym terenie, czas reakcji do 10 - ciu minut.

Powyższe zadania powinny być realizowane przez pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej.

Realizacja ochrony będzie zgodna z ustawą z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 j.t.).

Wspólny słownik zamówień CPV – 79710000-4

Termin realizacji zamówienia od 31.12.2018 r. godz. 12:00 do 31.12.2019 r. godz. 12:00.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto – waga 100 %

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4 - pok. 106, w terminie do dnia 28.11.2018 r. do godz. 1100.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Marta Kujawa tel. 24 269-72-19

Dariusz Kanigowski tel. 24 269-72-48

 

Dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia oferty należy pobrać ze strony internetowej www.plock.so.gov.pl

Elżbieta Krajewska

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

Płock, dnia 22.11.2018 r.

 

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony mienia na terenie budowy Sądu Rejonowego w Płocku od dnia 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.” – OG-27-10/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d