Oddział Finansowy

Artykuły

 • Danuta Kalinowska - główny księgowy
  Aneta Cichocka - zastępca głównego księgowego

   

  tel. (24) 269-72-95 pokój 100, I piętro
  tel. (24) 269-72-96 pokój 100, I piętro
  tel. (24) 269-72-97 pokój 100, I piętro
  fax (24) 360-39-37 pokój 100, I piętro

   

  e-mail: fin@plock.so.gov.pl

  godz. przyjęć: pn, wt, czw, pt 730 -1530

   

  PUNKT SPRZEDAŻY ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ:

   

  pokój 117, I piętro
  godz. otwarcia: pn 900 -1800 ; przerwa: 1200 -1300
  wt-pt 830 -1430 ; przerwa: 1000 -1100

   

  Konta bankowe:

   

  Nr rachunku bieżącego dochodów Sądu Okręgowego w Płocku
  NBP o/o Warszawa

  (opłaty, koszty, grzywny, wpisy)

  52 1010 1010 0010 5222 3100 0000

   

  Nr rachunku bieżącego dochodów  dla przelewów z zagranicy

  PL52 1010 1010 0010 5222 3100 0000 SWIFT NBPLPLPW

   

  Nr rachunku Sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Płocku
  (zaliczki)
  BGK I Oddz. w Warszawie
  90 1130 1017 0020 1198 3620 0001

   

  Nr rachunku Sum na zlecenia dla przelewów z zagranicy

  PL90 1130 1017 0020 1198 3620 0001 SWIFT GOSKPLPW

   

  Nr rachunku Sum Depozytowych Sądu Okręgowego w Płocku
  (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,wadia)
  BGK I Oddz. w Warszawie

   

  waluta PLN

  45 1130 1017 0021 1002 0090 0004

   

  (IBAN) PL45 1130 1017 0021 1002 0090 0004 SWIFT GOSKPLPW

   

  waluta EUR
  (IBAN) PL02 1130 1017 0021 1002 0090 0002 SWIFT GOSKPLPW

   

  waluta USD
  (IBAN) PL18 1130 1017 0021 1002 0090 0005 SWIFT GOSKPLPW

   

  waluta CHF
  (IBAN) PL29 1130 1017 0021 1002 0090 0001 SWIFT GOSKPLPW

   

  waluta GBP
  (IBAN) PL72 1130 1017 0021 1002 0090 0003 SWIFT GOSKPLPW

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy