Komunikat Sądu Okręgowego w Płocku II Wydział Karny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II K 73/19

KOMUNIKAT SĄDU OKRĘGOWEGO W PŁOCKU II WYDZIAŁ KARNY W SPRAWIE OZNACZONEJ SYGNATURĄ AKT II K 73/19

Sąd Okręgowy w Płocku (Pl. Narutowicza 4/6) – II Wydział Karny na podstawie art. 131§2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że przed Sądem tym wszczęte zostało postępowanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II K 73/19, z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa PO I Ds. 21.2019) przeciwko Krzysztofowi Cezaremu Łubie. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k.  i inne, a lista pokrzywdzonych zawiera 102 podmioty.

Pokrzywdzony (jego przedstawiciel) ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a także wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Pokrzywdzony może też sprzeciwić się uwzględnieniu ewentualnego wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli pokrzywdzony nie weźmie udziału w rozprawie, to sprzeciw taki może zgłosić na piśmie przed terminem rozprawy.

Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych może dokonywać jedynie organ uprawniony do działania w jego imieniu.

Rejestr zmian dla: Komunikat Sądu Okręgowego w Płocku II Wydział Karny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II K 73/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d