Ławnicy sądowi

Artykuły

 • 30 października 2017r.

  Wybór uzupełniający ławników na kadencję 2016-2019

   

  Informacja dotycząca liczby ławników, z podziałem na poszczególne rady gmin, zgłoszoną do wyborów w ramach naboru uzupełniającego kadencję 2016-2019.

  pdf

   

  Bliższych informacji na temat wyborów uzupełniających kadencję 2016-2019 można uzyskać w Gminie w miejscu zamieszkania lub w Sądzie Okręgowym w Płocku – Oddział Administracyjny, pod nr tel. 24 269-73-59.

   

  Formularz krk osoba

  rtf

  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  rft

  Rozporządzenie MS z dnia 09.06.2011r.

  pdfUstawa - usp Dz.U.2016.2062 j.t.

  pdf

 • 3 czerwca 2015r.

  Bliższych informacji na temat kampani ławniczej 2016 - 2019 można uzyskać pod nr tel. 24 269 - 73 - 59 (Oddział Administracyjny).

 • 13 kwietnia 2015r.

  Informacje dot. kampani ławniczej 2016-2019:

   

  1. Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
  Kalendarz wyborczy
  - do dnia 31 maja 2015 roku – prezes sądu okręgowego podaje informację właściwym radom gmin o liczbie wybieranych ławników ( art. 161 § 2 usp)
  - do dnia 30 czerwca 2015 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 usp)
  - najpóźniej w październiku 2015 roku – rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163 § 1 usp)
  - do dnia 31 października 2015 roku – rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z dokumentami – kartami zgłoszenia (art. 164 § 1 usp)
  - do dnia 31 grudnia 2015 roku – prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164§ 2 i § 3 usp)
  2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  3. Formularz krk
  4. Ustawa usp, Rozdział 7 - Ławnicy
  5. Rozporządzenie MS w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

   

  Formularz krk osoba

  rtf

  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  rtf

  Rozporz. MS z dnia 09.06.2011r.

  pdf

  Ustawa - usp Dz.U.2001.98.1070

  pdf

 • 29 kwietnia 2011r.

  Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

   

  Kalendarz wyborczy

  - do dnia 31 maja 2011 roku – prezes sądu okręgowego informuje właściwe rady gmin o liczbie ławników do wyboru ( art. 161§ 2 usp)
  - do dnia 30 czerwca 2011 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162§ 1 usp)
  - najpóźniej w październiku 2011 roku – rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163§ 1 usp)
  - do dnia 31 października 2011 roku – rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z ich danymi – kartami zgłoszenia (art. 164§ 1 usp)
  - do dnia 31 grudnia 2011 roku – prezes właściwego sądu zapewnia przeprowadzenie takich czynności, jak odebranie od ławników ślubowania, wpisanie ich na listę i wydanie im legitymacji (art. 164§ 2 i § 3 usp)

   

  Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070

  pdf

  Dz.U. z 2011r. Nr 109 poz. 627

  pdf

  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie w KRK
  pdf

   

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

  pdf

  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  pdf

  rtf

   

  Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 24 2697364 (Oddział Administracyjny)

Rejestr zmian dla: Ławnicy sądowi