Naczelna Rada Adwokacka

Artykuły

 • ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
  e-mail: nra@nra.pl
  strona WWW: www.adwokatura.pl

  sekretariat
  tel.  022 505 25 01
  faks 022 505 25 08
  e-mail: sekretariat@nra.pl

  informacja
  tel. 022 505 25 00
  e-mail: info@nra.pl

  kancelaria
  tel. 022 505 25 02
  e-mail: kancelaria@nra.pl

  dział osobowy
  tel. 022 505 25 03

  księgowość
  tel. 022 505 25 05
  e-mail: ksiegowosc@nra.pl

  kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
  tel.  022 505 25 10
  faks 022 505 25 11
  e-mail: wsd@nra.pl

  kancelaria rzecznika dyscyplinarnego NRA
  tel.  022 505 25 10
  faks 022 505 25 11
  e-mail: biuro.rdn@nra.pl

  referat skarg
  tel.  022 505 25 04
  faks 022 505 25 11
  e-mail: skargi@nra.pl

  NIP: 526-003-43-69
  REGON: 007010214

Rejestr zmian dla: Naczelna Rada Adwokacka