Kurator okręgowy

Artykuły

 • Andrzej Szwejkowski - kurator okręgowy

   

  tel. (24)269-73-53
  pokój 200, II piętro

   

  e-mail: kurator@plock.so.gov.pl

   

  Artur Bartoszewski - zastępca kuratora okręgowego

   

  tel. (24)269-73-53
  pokój 200, II piętro

   

  e-mail: kurator@plock.so.gov.pl

   

   

  fax (24) 360-39-42

   

   

  Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów Kolegialnych Sądu.

   

  Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu  lub prezesa sądu.

  Szczegółowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania kuratorów sądowych zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych.

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy