Kolegium Sądu

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku :

  1. Iwona Grabowska    - sędzia Sądu Rejonowego w Żyrardowie
  2. Barbara Kamińska    - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
  3. Tomasz Mync    - sędzia Sądu Rejonowego w Mławie
  4. Małgorzata Olszewska    - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku
  5. Jarosław Przybyliński    - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
  6. Renata Szatkowska    - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
  7. Andrzej Szymański     - sędzia Sądu Rejonowego w Płońsku
  8. Dariusz Wysocki    - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

 

Przewodniczącym Kolegium jest Prezes Sądu Okręgowego, a podczas jego nieobecności – najstarszy służbą Członek Kolegium.

 

Kompetencje Kolegium SO wynikają z art. 31 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu