Inni sędziowie funkcyjni

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

Sędzia SR w Płocku Izabella Czerkawska

e-mail : izabella.czerkawska@plock.sr.gov.pl ; tel. 24 269 75 22

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Sędzia SR w Płocku Agnieszka Warchoł

e-mail : agnieszka.warchol@plock.sr.gov.pl ; tel. 24 269 74 07

 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy SO w Płocku

Sędzia SO w Płocku Joanna Cieślak

e-mail : dysc@plock.so.gov.pl; tel. 24 269 73 04

Rejestr zmian dla: Inni sędziowie funkcyjni