Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

Artykuły

 •  

   

  Usytuowane jest na parterze budynku Sądu Okręgowego w Płocku, Pl. Narutowicza 4 w pokoju nr 2.

   

   

  tel. (24) 269-72-13

         (24) 269-72-15

   

  Godziny urzędowania: w poniedziałek 900 - 1800 z przerwą 1200 - 1230; wtorek - piątek 745 - 1515 z przerwą 1000 - 1030.

   

   

   

  Biuro Obsługi Interesanta utworzono w celu zapewnienia właściwej obsługi stron w sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowwego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów.

   

   

  Biuro Obsługi Interesanta udziela szczegółowych informacji z zakresu spraw toczących się w I Wydziale Cywilnym, IV Wydziale Cywilnym - Odwoławczym oraz VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  W zakresie wszystkich spraw karnych należy bezpośrednio zwracać się do sekretariatów II Wydziału Karnego, III Wydziału Penitencjarnego bądź V Wydziału Karnego - Odwoławczego.

   

  Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
  • udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
  • udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism;
  • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym;
  • informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.

   

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta (BOI)