Portal Informacyjny

Z dniem 11 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Płocku uruchomił Internetowy Portal Informacyjny

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Plocku.

pdf