System Dozoru Elektronicznego

Artykuły

 • 17 kwietnia 2018r.

  Wzór wniosku skazanego i oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych:

  wniosek skazanego

  pdf

  oświadczenie osób

  pdf

 • 11 października 2011r.

  W dniu 1 września 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. zm.).

  Właściwym dla rozpoznania wniosków jest III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Płocku.

   

  Wzór wniosku skazanego i oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych:

   

  wniosek skazanego

  pdf

  oświadczenie osób

  pdfpouczenie dla skazanego na karę do 1 roku pozbawienia wolności

  pdf