Aktualności i ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • 13 października 2017r.

  Sąd Okręgowy w Płocku (Pl. Narutowicza 4/6) - II Wydział Karny na podstawie art. 131§2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że przed Sądem tym wszczęte zostało postępowanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II K 104/17, z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa PO I Ds. 63.2017) przeciwko: Michałowi A., Mariuszowi A., Rafałowi L. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 258 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k.  i innych, a lista pokrzywdzonych zawiera 217 podmiotów.

  Pokrzywdzony (jego przedstawiciel) ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a także wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

  Pokrzywdzony może też sprzeciwić się uwzględnieniu ewentualnego wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli pokrzywdzony nie weźmie udziału w rozprawie, to sprzeciw taki może zgłosić na piśmie przed terminem rozprawy.

  Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych może dokonywać jedynie organ uprawniony do działania w jego imieniu.

   

  Pouczenie pokrzywdzonego

  pdf

 • 16 sierpnia 2017r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 15 marca 2017r.

  Informujemy, iż w Sądzie Okręgowym w Płocku uległy zmienie adresy kont e-mail. Najbardziej aktualne adresy dostępne są na poszczególnych podstronach. Adresy mogą jeszcze ulegać zmianom.

 • 2 marca 2017r.

  Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych.

  Czytajwięcejo:
 • 15 lutego 2017r.

  Ogłoszenie dla mediów w sprawie IIK136/16

  pdf

  Pouczenie dla pokrzywdzonego w postepowaniu przed sądami I instancji

  pdf

 • 16 stycznia 2017r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 13 stycznia 2017r.

  Apel Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku do lekarzy mieszkających, praktykujących w płockim okręgu sądowym.

  pdf

 • 7 września 2016r.

  Kolejny numer elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 3(29)2016.

  pdfhttp://nawokandzie.ms.gov.pl/

 • 1 września 2016r.

  Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 15 lipca 2016r.

  Kwartalnik "Na wokandzie" nr 2(28) 2016 https://nawokandzie.ms.gov.pl/