Aktualności i ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  24 października 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  5 września 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  23 sierpnia 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat dot. wycofania z obiegu papierowych znaków opłaty sądowej.

  23 kwietnia 2018r.

  Komunikat dot. wycofania z obiegu papierowych znaków opłaty sądowej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  3 kwietnia 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • 23 lutego 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 20 grudnia 2017r.

  Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Płocku ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r.

  pdf

 • 28 listopada 2017r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 27 listopada 2017r.

  Sąd Okręgowy w Płocku (Pl. Narutowicza 4/6) - II Wydział Karny na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że przed tym sądem toczy się postępowanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt IIK 136/16, z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa V Ds. 4/14/S) przeciwko 33 oskarżonym. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 kodeksu karnego i innych, zaś lista pokrzywdzonych obejmuje 773 podmioty. W dniu 22 listopada 2017 r. sprawa ta została połączona do wspólnego rozpoznania ze sprawą z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa PO I Ds. 63.2017) przeciwko oskarżonym Michałowi Filipowi A., Mariuszowi Józefowi A. i Rafałowi L. - sygnatura akt IIK 104/17. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 kodeksu karnego i innych, zaś lista pokrzywdzonych obejmuje 217 podmioty. Obie te sprawy będą prowadzone łącznie pod sygnaturą akt IIK 136/16.

  W tej sprawie zostały wyznaczone następujące terminy rozprawy:

  • 11, 12, 14, 18 i 20 grudnia 2017 r., sala A (ul. 1 Maja 4a), godz. 9:00,
  • 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25 stycznia 2018 r., sala A, godz. 9:00,
  • 20, 21, 23, 26, 28 lutego 2018 r., godz. 9:00, s. 12 (Pl. Narutowicza 4/6),
  • 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 marca 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 kwietnia 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 maja 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 12, 14, 15, 18, 20, 22 czerwca 2018 r., sala A, godz. 9:00

   

  Pokrzywdzony (jego przedstawiciel) ma prawo wziąć udział w rozprawie jeżeli się stawi i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

  Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego złożyć wniosek o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

  Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych może dokonywać jedynie organ uprawniony do działania w jego imieniu.

 • 23 października 2017r.

  Sąd Okręgowy w Płocku (Pl. Narutowicza 4/6) - II Wydział Karny na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że przed tym sądem toczy się postępowanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt IIK 136/16, z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa V Ds. 4/14/S) przeciwko: Mariuszowi P., Pawłowi T., Leszkowi M., Michałowi K., Piotrowi Z., Januszowi W., Sławomirowi D., Andrzejowi R., Tomaszowi A., Krzysztofowi J., Norbertowi O., Grzegorzowi D., Markowi O., Marcinowi F., Piotrowi L., Marcinowi Ł., Michałowi Ł., Jackowi M., Rafałowi W., Krzysztofowi M., Piotrowi N., Sławomirowi K., Robertowi S., Pawłowi B., Pawłowi M., Przemysławowi K., Dariuszowi H., Bogdanowi W., Michałowi R., Stanisławowi R., Piotrowi C., Dariuszowi B., Jackowi J. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 kodeksu karnego i innych, zaś lista pokrzywdzonych obejmuje 773 podmioty.

  W tej sprawie zostały wyznaczone następujące terminy rozprawy:

  • 11, 12, 14, 18 i 20 grudnia 2017 r., sala A (ul. 1 Maja 4a), godz. 9:00,
  • 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25 stycznia 2018 r., sala A, godz. 9:00,
  • 20, 21, 23, 26, 28 lutego 2018 r., godz. 9:00, s. 12 (Pl. Narutowicza 4/6),
  • 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 marca 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 kwietnia 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 maja 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 12, 14, 15, 18, 20, 22 czerwca 2018 r., sala A, godz. 9:00

   

  Pokrzywdzony (jego przedstawiciel) ma prawo wziąć udział w rozprawie jeżeli się stawi i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

  Pokrzywdzony może też sprzeciwić się uwzględnieniu ewentualnego wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli pokrzywdzony nie weźmie udziału w rozprawie, to sprzeciw taki może złożyć na piśmie przed terminem rozprawy.

  Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego złożyć wniosek o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

  Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych może dokonywać jedynie organ uprawniony do działania w jego imieniu.