Aktualności i ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  24 października 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  5 września 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  23 sierpnia 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat dot. wycofania z obiegu papierowych znaków opłaty sądowej.

  23 kwietnia 2018r.

  Komunikat dot. wycofania z obiegu papierowych znaków opłaty sądowej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  3 kwietnia 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  Czytajwięcejo:
 • 23 lutego 2018r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 20 grudnia 2017r.

  Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Płocku ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r.

  pdf

 • 28 listopada 2017r.

  Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Okręgowym w Płocku.

  pdf

 • 27 listopada 2017r.

  Sąd Okręgowy w Płocku (Pl. Narutowicza 4/6) - II Wydział Karny na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że przed tym sądem toczy się postępowanie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt IIK 136/16, z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa V Ds. 4/14/S) przeciwko 33 oskarżonym. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 kodeksu karnego i innych, zaś lista pokrzywdzonych obejmuje 773 podmioty. W dniu 22 listopada 2017 r. sprawa ta została połączona do wspólnego rozpoznania ze sprawą z oskarżenia Prokuratora Okręgowego w Płocku (sprawa PO I Ds. 63.2017) przeciwko oskarżonym Michałowi Filipowi A., Mariuszowi Józefowi A. i Rafałowi L. - sygnatura akt IIK 104/17. Oskarżenie obejmuje przestępstwa z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 kodeksu karnego i innych, zaś lista pokrzywdzonych obejmuje 217 podmioty. Obie te sprawy będą prowadzone łącznie pod sygnaturą akt IIK 136/16.

  W tej sprawie zostały wyznaczone następujące terminy rozprawy:

  • 11, 12, 14, 18 i 20 grudnia 2017 r., sala A (ul. 1 Maja 4a), godz. 9:00,
  • 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25 stycznia 2018 r., sala A, godz. 9:00,
  • 20, 21, 23, 26, 28 lutego 2018 r., godz. 9:00, s. 12 (Pl. Narutowicza 4/6),
  • 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 marca 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 kwietnia 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 maja 2018 r., sala 12, godz. 9:00,
  • 12, 14, 15, 18, 20, 22 czerwca 2018 r., sala A, godz. 9:00

   

  Pokrzywdzony (jego przedstawiciel) ma prawo wziąć udział w rozprawie jeżeli się stawi i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

  Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego złożyć wniosek o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

  Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych może dokonywać jedynie organ uprawniony do działania w jego imieniu.